cilova skupina

Pokud chceme začít smysluplně cílové skupině nabízet své produkty a služby, je třeba svůj trh podrobit základní analýze. Pak se vynaložená energie vrátí. Musíte si uvědomit, kdo jsou vaši cíloví klienti, co je jejich problém a přání. Demografický profil odkrývá potenciál, nákupní vzorce a poskytuje cenné údaje o budoucích zákaznících. Je třeba si určit věk klientů, jejich pohlaví, zda žijí ve městech či na venkově, v bytě nebo rodinném domě. Je třeba analyzovat jejich příjmy i rodinný stav. Zda jsou to mladí nezávislí lidé nebo rodiny s dětmi a závazky. S tím souvisí i jejich potřeby. Pak je třeba odhalit příčiny potíží a potřeb a upravit podobu a rozsah vašich služeb a produktů.

Způsob získávání informací a řešení jejich problému

Pak přichází na řadu volba vhodných komunikačních kanálů k dosažení řady dílčích úspěchů. Jméno značky bude vždy důvěryhodnější, pokud jej bude znát mnoho lidí. Vyšší návštěvnost znamená výdělek. Potenciální zákazníci přichází skrze vám známé konzumace obsahu a přijímání informací. Jedná se o blogy nebo tradiční noviny, rádio, televizi, sociální sítě či internetové recenze. Pak je třeba dostat vaše materiály k cílové skupině v ucelené a smysluplné podobě skrze vybraný kanál. Musíte dát klientům řešení jejich problému. Kromě funkcí a prvků produktu i služby se zaměřit na jejich výhody. Řekněte jim, co produkt či služba udělá pro ně. Dejte vědět, jaké řešení váš produkt a služba nabízí.

Vzbuzujte důvěru

Kromě vzbuzení důvěry je zde ještě BS Detector neboli Bullshit Detector. Jde o detektor nezávažných informací, kterými je moderní člověk, bombardován ze všech stran. Reklamou podsouvanou odevšad, což již podvědomě budí nedůvěru. Přinášejte tedy opravdové hodnoty. Je třeba umět rozeznat nesprávné výroky a formulace. Nepoužívat nepravdivé a zavádějící fráze a věty. Tvrzení vždy podepřete důkazy jako průzkumy, statistikami, vědeckými výzkumy, referencemi spokojených zákazníků či podporou respektované třetí strany. Čím více důkazů a informací poskytnete, tím důvěryhodněji budou tvrzení na klienty působit. Klienti musí důvěřovat právě vám. Pokud klienti důvěřují odbornému časopisu, navažte s ním spolupráci. Spojte se s důvěryhodnými značkami, osobami a médii a ta se přenese i na vás. Vytvořte si obecný profil vašeho klienta a cílové skupiny. Příznivce, kteří vás odmění nákupem po smysluplně vynaloženém úsilí a dobře vynaloženém čase.


Kontaktujte nás, přivedeme VÁM nové zákazníky.

Pojďte se setkat ohledně reklamy a možností ve Vašem oboru. Pokud navíc zašlete základní info o Vaší firmě, získáte zdarma také reálné odhady, jak Vám reklama bude fungovat. Nebo volejte 603 757 092.