Služby: Programování on-line aplikace, E-learning - výukový systém

Klient: Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace
Místo: Ostrava, Moravskoslezský kraj

Web: www.probos.cz

On-line aplikace PROBOS je e-learningový systém výuky a testů určený pro žáky a učitelé škol.

Úkolem projektu je implementace nové formy do výuky vybraných všeobecně vzdělávacích předmětů s důrazem na ICT technologie pro žáky sportovního gymnázia. Projekt se snaží zachovat pravidelnou výuku i pro žáky, kteří se nemohou účastnit standardní výuky či pro handicapované žáky školy. Dále má populárnější a přístupnější formou zavést nové inovativní prvky do výuky.

PROBOS – E-learning pro školy

Projekt umožňuje:

  • tvorbu a inovaci 14 všeobecně vzdělávacích předmětů (interaktivní studijní materiály)
  • vyšší využití výpočetní techniky ve vybraných všeobecně vzdělávacích předmětech
  • zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování
  • pravidelné testování žáků pomocí e-learningu
  • zlepšování počítačové gramotnosti žáků a pedagogů školy