Ke správné, jednoduché a úspěšné komunikaci s klienty patří i řízení vztahů. Je nutné umět doporučit tomu správnému klientovi stejně správnou nabídku právě ve správný čas. S CRM systémem to jde snadno. K tomu mohou sloužit sociální sítě, skrze které jsou klienti zvyklí komunikovat. Na společnosti jsou kladeny mnohem větší nároky než dřív. CRM systém vám pomůže dosáhnout vyšší efektivitu práce i výnos.

Příklady z praxe

CRM systém a analytika

CRM systém a analytika

CRM systém používá i Raiffeisenbank a velmi si jej chválí. Systém je nástrojem, který dokáže vždy velmi cíleně zvolit, komu zaslat jaké sdělení. Klienti banky nedostávají nabídky produktů, které se pro ně nehodí a o které nemají zájem. Podle statistik tento nástroj pomohl snížit přecházení klientů k jiným bankám. Marketingové kampaně se neustále mění a je vždy nutné data správně vyhodnotit. To hraje nejen pro banky ale i jiné společnosti klíčovou roli. Jde o mnohem důležitější fakt, než je počet oslovených klientů. Kvalita zde vyhrává nad kvalitou. CRM přináší efektivnější a hlubší zpracování velkých objemů dat s pravděpodobnostní modelací produktů a služeb, které klient přesně potřebuje. Integrace CRM do hlavních systémů společností přináší další informace o zákaznících. Pokud se dá tento nástroj používat v tak konzervativním odvětví jako je bankovnictví, dokážete si představit, co může přinést vám?

Integrace CRM

Nástroj přináší obohacování informací o klientech skrze sociální sítě i o komunikaci na nich. Je zde možnost využívání dosud často nepostřehnutých a přehlížených dat, využívání weblogů a informací o chování a potřebách klientů. Analytické nástroje jsou velkým pomocníkem. Velký důraz je také kladen na takzvané real-time reakce a propojování skrze systém CRM do všech dalších procesů, které jsou distribuční elektronickou alternativou. Jakmile klient učiní nákup v internetovém obchodě, nebo hledá na webu jakékoliv informace o službě či produktu, systém události vyhodnotí, analyzuje a podle toho dokáže cílit každou další komunikaci.


Kontaktujte nás, přivedeme VÁM nové zákazníky.

Pojďte se setkat ohledně reklamy a možností ve Vašem oboru. Pokud navíc zašlete základní info o Vaší firmě, získáte zdarma také reálné odhady, jak Vám reklama bude fungovat. Nebo volejte 603 757 092.