Porovnávač zboží s názvem Zboží.cz přechází na bezpečnější protokol HTTPS. Světový trend je postupný přechod webů z HTTP komunikačního protokolu právě na HTTPS. Hlavní důvodem přechodu je ono množství důvěrných informací, které tak provozovatelé webů mohou získávat o uživatelích. Ty by také neměly být zneužity. Webová stránka a e-shop na HTTPS má více chráněná uživatelská data proti zneužití.

Přechod na HTTPS

Na Zboží.cz mnoho e-shopů inzeruje své produkty. Následky budou znatelné podle toho, zda váš e-shop má HTTPS nebo je stále na HTTP. Jestli je váš e-shop na HTTPS, máte vyhráno a přechod Zboží.cz vás neovlivní. Uvidíte ve svém účtu Google Analytics veškeré přístupy z portálu jako doposud, tedy jako zdroj Zbozi.cz. Pokud ale máte e-shop na HTTP, může vzniknout problém. Nejsou-li nastaveny UTM parametry v URL ve feedu posílaném do Zboží.cz, je pravděpodobné, že už neuvidíte v Google Analytics tyto přístupy ze zdroje Zbozi.cz. Příčinou je komunikace mezi weby na HTTPS a http, která tak trochu vázne. HTTPS některé informace zatajuje, třeba to, že návštěvník přišel ze zdroje, který právě Google Analytics běžně označuje referral. Google Analytics tedy nepozná, z kterého zdroje daný návštěvník přišel. Následkem toho jej zařadí chybně mezi přímé přístupy. Proto nevíte, kolik lidí na e-shop přišlo ze Zboží.cz, a nemáte přesné statistiky o přímých přístupech.

Řešení u HTTP

Přechod na HTTPS protokol je logický krok. Musíte přejít k nastavení UTM parametrů URL. Nejprve alespoň přejděte na bezpečnější protokol, označte URL adresy ve feedu. Každá URL s sebou nese informaci o zdroji přístupu a Google Analytics jej rozpozná. Máte-li eBrána řešení, nastavíte UTM parametry v administraci e-shopu ze sekce Exporty na srovnávače cen a v nastavení exportu pro Zboží.cz vyplníte políčka pro UTM parametry.


Kontaktujte nás, přivedeme VÁM nové zákazníky.

Pojďte se setkat ohledně reklamy a možností ve Vašem oboru. Pokud navíc zašlete základní info o Vaší firmě, získáte zdarma také reálné odhady, jak Vám reklama bude fungovat. Nebo volejte 603 757 092.