design emoce

Design jakéhokoliv produktu má vždy zanechat v uživateli určitý dojem a zážitek. Pokud se vám podaří spojit zážitek se silnými emocemi, lidé si váš produkt v jakékoliv podobě mnohem lépe zapamatují a snadno si k němu vytvoří pouto. Návrhem designu produktu za účelem vyvolání emocí se zabývá takzvaný UX designér. Součástí UX designu a rozhodujícím faktorem budoucího dobrého prožitku, je nejen silný, ale i opodstatněný UX koncept. Zde se jedná o popis toho, jak produkt bude navozovat požadovaný prožitek a důvod, kvůli kterému budou jeho uživatelé při používání zážitek prožívat. Bez jasného konceptu a strategie nemůže produkt vyvolat konkrétní pocity a dojem. Silný UX koncept je zásadní konkurenční výhodou .

Návrh designu produktu

Než dojde k návrhu produktu, musíte znát požadovaný výsledný prožitek, který má váš produkt vyvolat. UX designér určí požadavky na vlastnosti produktu a k tomu potřebuje vědět, pro koho produkt navrhuje, v jaké situaci se bude produkt používat a jaké jsou potřeby uživatele v této situaci. Je třeba také věnovat pozornost psychologickým potřebám uživatelů. Je třeba zjistit, zda chceme cílit na starší lidi či na mladé studenty. Někdy se provádí i výzkum. Dělají se i hloubkové rozhovory přímo při používání daného výrobku.

Psychologické potřeby klienta

Poznat psychologické potřeby uživatelů je naprosto zásadní pro emoční odezvu. Pokud design produktu dokáže cíleně oslovovat a naplňovat psychologické potřeby klienta, máte vyhráno. Produkt musí naplňovat vědomé nebo nevědomé potřeby lidí, kteří mají produkt používat a na základě emoční odezvy používání produktu jej také chtějí používat. Při navrhování nových inovativních produktů a konceptů je to klíčové. Z výzkumu v psychologii a designu se potvrdilo, že lze velmi dobře využít při návrhu produktů následující schéma pro zjištění, zda v různých situacích cítí jednu nebo více z následujících potřeb.

  • Autonomie je pocit, že veškeré moje činnosti jsou výsledkem mých vlastních rozhodnutí, nikoliv donucením někoho jiného. Dělám to, co chci tak, jak já chci.
  • Způsobilost je pocit, že jsem schopný dělat efektivně právě to, co dělám, místo toho, abych se cítil jako neschopný. Jsem dobrý právě v tom, co dělám.
  • Sounáležitost je pocit, že se nacházím poblíž lidí, kterým na mně záleží a nejsem opuštěný či přehlížený. Jsem v blízkosti lidí, na kterých mi opravdu záleží.
  • Stimulace je pocit, že to, co právě dělám, je zábavné a příjemné. Nejsem znuděný a otrávený. Prožívám právě nové zážitky a aktivity.
  • Popularita je pocit, že mě ostatní mají rádi, respektují mě a jsou ovlivňováni mými činnostmi, místo toho, aby jim na mě nezáleželo. Mám jistý vliv na okolí.
  • Bezpečí je pocit, že mám svůj život pod kontrolou, nic mi nehrozí a necítím se ohrožený a nejistý. Jsem v bezpečí před jistými hrozbami a nejistotami.
  • Fyzické zdraví je pocit, že jsem fyzicky aktivní, námaha mi dělá dobře, místo pasivity a nemoci. Cítím se zdravý a fyzicky aktivní.
  • Významnost je pocit, že mé činnosti jsou důležité a mají smysl, místo toho, aby byl můj život zcela nepodstatný a neužitečný. Můj život a mé aktivity mají jasný hlubší smysl.
  • Soutěživost je pocit, že oproti svému okolí vynikám v mnou vykonávaných činnostech místo toho, abych se cítil být pozadu a horší, než je mé okolí. Jsem lepší, než jsou ti ostatní.
  • Vlastnictví je pocit, že jsem obklopen pro mě důležitými věcmi místo toho, abych se cítil chudý. Sbírám pro sebe významné předměty, které ochraňuji.

Produkt může oslovit konkrétní psychologickou potřebu, nebo jejich kombinace. Málokdy je relevantní pouze jedna vybraná potřeba. A prakticky vždy hraje roli konkrétní situace a naplnění psychologických potřeb. Pokud má tedy váš produkt vyvolat silnou emoční odezvu, musí jeho design navazovat na psychologické potřeby uživatele.


Kontaktujte nás, přivedeme VÁM nové zákazníky.

Pojďte se setkat ohledně reklamy a možností ve Vašem oboru. Pokud navíc zašlete základní info o Vaší firmě, získáte zdarma také reálné odhady, jak Vám reklama bude fungovat. Nebo volejte 603 757 092.