Josef Novák

MUDr.Josef Novák, Ph.D.

Josef Novák

MUDr. Josef Novák, Ph.D.Lékař

  Všeobecné lékařství jsem vystudoval na 3. Lékařské fakultě Karlovy Univerzity v Praze, evropskou atestaci z neurologie jsem složil v roce 2008.

  V rámci oboru neurologie se specializuji na oblast cévních onemocnění a neurosonologii (ultrazvukové vyšetření v neurologii).

  Dosažené vzdělání

  • 3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha, obor všeobecné lékařství (1997 – 2004)
  • Evropská atestace, specializace (2010)
  • Funkční odbornost Neurosonologie (2015)
  • Doktorské studium 1.LF Univerzity Karlovy , Praha, neurovědy (2O14-2018)

  Kurzy

  • Odborná stáž intenzivní medicíny v neurologii (Nemocnice na Homolce, 5/2007)
  • Kurz neurosonologie (FN Ostrava, 10/2007)
  • ESO Stroke summer school 2012 (European Stroke Organization) (Debrecen, Hungary, 2012)
  • Transcranial Duplex sonography Course, Berlin, 4/2014
  • Základní kurz akupunktury- Kredit I. stupně
  • Musculoskeletal ultrasound course- Nerves and muscle